Henrik Gade Jensen (formand)

Susan Rasmussen (medlem)

Hans Folkvardt (kasserer)

Hans Iversen (medlem)

Nils Roland (næstformand og sekretær)

Medlemskontingent 100 kr. årligt indbetales til Danske Bank reg.nr.: 3219 kontonr.: 11157793