Denne del af Monradselskabets hjemmeside er åben for relevante indlæg fra selskabets medlemmer og andre interesserede. Indlæggene står for forfatterens egen regning og afspejler ikke nødvendigvis selskabets og bestyrelsens holdninger. Hvis man ønsker noget optaget under DEBAT, sendes dokumentet med mail til selskabets sekretær, Nils Roland, på adressen: ncr@mail.dk

Erik Ebsen Petersen: En angrende synder fra 1864

Erik Ebsen Petersen: Monrads andet giftermål