Forside

Monradselskabets generalforsamling afholdes på Monrads fødselsdag onsdag den 24. november 2021 kl. 13,30 i Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. Alle er velkomneDer indledes med foredrag af

sognepræst Charlotte Backhaus: Kompleksiteten i Monrads teologiske position.


Sker der et skred i krydsfeltet mellem subjektivitet og frihed, således at Monrads livsbane kan forklare den forskydning, der sker henimod en panenteisme? Her er det afgørende for Monrad at pointere, at det for det enkelte individ gælder at finde den Guds tanke, der var dets oprindelse og formål. Kristus var troens vigtigste genstand, og ved hjemkomsten fra New Zealand understregedes individets evne til at tilgive, der gav adgang til frelsen; og Fadervor var for Monrad en adgang


Efter foredraget er der

generalforsamling i Monradselskabet med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Stillingtagen til eventuelle forslag. Forslag sendes senest 14. november til formanden, Henrik Gade Jensen, hgj@km.dk.
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  6. Valg af bestyrelse.  På valg til bestyrelsen er Adam Wagner og John Andersen
  7. Valg af en revisor, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
  8. Eventuelt.

 

Der serveres kaffe/te, kage og tørrede morbær

Klik på billedet herover og læs i folderen om bispegården i Nykøbing Falster og om Monrads liv.